Wat is
Umenz

Het multimediale zorgplatform met een uitgebreid aanbod aan medicatie- en ziektebeeld informatie en zelfmanagement programma’s.


Over Umenz
compleet
zorgportal
compleet zorgportal
Bekijk portals
Met video
Informatie
Met video Informatie
Bekijk aanbod
UTouch
INFO ZUIL
UTouch INFO ZUIL
Bekijk informatie
en Zelf
zorg-tools
en Zelf zorg-tools
Ons aanbod
Eigen
Zorg platform Starten

Ga ook werken met het Umenz Zorgplatform.

Het kan nu!

Lees verder
Welkom
bij Umenz

Umenz biedt aan zorgverleners state-of-the-art audio-visuele middelen en e-health applicaties om patienten te informeren over en te begeleiden bij hun ziekte en behandeling. Uitstekend geschikt ter ondersteuning van bijv. face-to-face of online uitgifte-gesprekken door apothekers, huisartsen, preventie-voorlichting en e-health begeleiding van patienten. 

Bekijk de video op YouTube.


Umenz levert producten die de zorgverlener in staat stellen om de zorgconsument op een moderne manier te begeleiden, monitoren en coachen bij de behandeling.


Umenz helpt daarmee zorgconsumenten om, naar eigen vermogen, de regie over hun zorg en gezondheid te voeren.


Dat vergroot de efficiëntie en effectiviteit van zorg, verbetert de positie van mensen met een chronische aandoening in de maatschappij en remt de groei van de zorgkosten. 


Op dinsdag 17 maart 2015 heeft Umenz de Zorginnovatieprijs 2015 van de KNMP gekregen voor het Umenz zorgplarform. 
In het Greenpaper on mHealth van de EU commissie (april 2014): "It is estimated that approximately 15% fo health care utilisation costs could be saved through remote monitoring, using mHealth solutions".

... en verder: "Attention to prevention has the potential to improve people's quality of life and even extend life expectancy and could be accelerated by finding novel ways of promoting healthy behaviours. A more engaged population that is healthier longer, is expected to contribute to reducing the financial pressure on healthcare systems in the EU.


"mHealth solutions support the changing role of patients from a rather passive, to a more participative role while enhancing their responsibility over their own health... It can also raise citizens' awareness of health issues through easy-to-understand information
about their health condition and how to live with it, thus helping them take more informed decisions on their health."


Dat goede begeleiding van zorgconsumenten belangrijk is, blijkt uit onderzoek over foutief medicijngebruik. Dat leidt tot 19.000 vermijdbare ziekenhuisopnames, en tot 85 miljoen Euro aan extra zorgkosten in Nederland. Vaker dan gemiddeld gaat er bij laaggeletterden en migranten iets fout bij het medicijngebruik met jaarlijks 1250 sterfgevallen tot gevolg. (bron: NRC 20 feb 2014). 


Meer inzicht in, en beter begrip van hun ziekte en behandeling helpt mensen de behandeling op een juiste manier te volgen. Umenz ontwikkelt instrumenten waarmee de zorgverlener de informatie over ziekte en behandeling beter kan overdragen aan de patient en de patient beter kan coachen, motiveren en monitoren. 


Hoe Umenz dit doet? Lees meer over onze werkwijze

Lees HIER het artikel in de Financieel Dagblad bijlage "Medische innovaties" dd. 20 juni 2014.